Hukuk Genel Kurulu Kararı – Borca İtiraz

                      T.C

              YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/12-846

K. 2011/782

T. 14.12.2011

KAVRAMLAR

BORCA İTİRAZ

KISMEN KABUL

İMZA YETKİSİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Madde 169

ÖZET: Taraflar arasındaki “borca itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kilis İcra Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabul ve kısmen reddine dair verilen 23.02.2010 gün ve 3/10 E., K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 01.03.2011 gün ve 2010/33627 E., 2011/2184 K. sayılı ilamıyla;

(…1- Alacaklı vekilinin...

Devamını Oku