Yargıtay Kararı – Bakiye Borç Muhtırasının İptali

           

               

T.C         

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/13709

K. 2014/2658

T. 18.2.2014

BAKİYE BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ İSTEMİ (İlamlı Takipte Borcun İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Yasal Sürede Ödendiğinden Bahisle – İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Yedi Günlük Sürede Ödeme Yapıldığı/Ödemenin Tebliğden İtibaren Sekizinci Günde Yapıldığına Dair Kabulün İsabetsiz Olduğu)

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (Borçlu Vekilinin İbraz Ettiği Vakıfbank Hesap Hareketleri Başlıklı Yazısı ve İnternet Çıktısında Takip Dosyasına Yapıldığına Dair Açıklamayla İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Yedinci Gün Ödeme Yapıldığı – Ödemenin Tebliğden İtibaren Yedi Günlük Sürede Yapıldığının Kabulü Gerektiği)

Devamını Oku