İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(TEBLİĞ NO: 2014/37)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 2 – (1) 29/7/2003 tarihli ve 25183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin 2003/14 sayılı Tebliğ uyarınca, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Tayland Krallığı (Tayland) menşeli 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife...

Devamını Oku