Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı – İhalenin Feshi

T.C             

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/12-108

K. 2011/505

T. 06.07.2011

KAVRAMLAR

İHALENİN FESHİ

SATIŞ İLANI

ASİLE TEBLİGAT

ŞİKAYET

USULSÜZ TEBLİGAT

İHALE ALICISI

SATIŞIN DURDURULMASI

7201 S. TEBLİGAT KANUNU Madde 11, 32, 35

2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU Madde 126, 127, 134

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 2

İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ Madde 45

818 S. BORÇLAR KANUNU Madde 226

1086 S....

Devamını Oku