İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO: 2013/………. E.

CEVAP VEREN

DAVACI:

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

KONU: …………………. tarihli murafaada tarafımızca tebliğ alınan cevap dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

I. USULE İLİŞKİN:

1- Davacının zamanaşımı itirazı yerinde değildir. Zira İYUK 13. maddesi oldukça açıktır. Bu maddeye göre;  “idari eylemlerden hakkı ihlal edilmiş olan her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye karşı dava açabilir”. İlgili maddede hüküm oldukça açıktır. Bu hüküm gereğince, idari eylem sonucu uğranılan zarar her halde 5 yıl içinde dava konusu yapılabilir. 

2- Huzurda görülen davada konu davalı idarenin hizmet kusuru ile müvekkile verdiği zararın tazminidir. Bu sebeple İYUK madde 2. gereğince, bu tür davalarda İdari Yargı  yetkilidir. Davalı...

Devamını Oku