Hukuk Genel Kurulu Kararı – Kadastro Tespitine İtiraz Davası

                   

T.C          

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/20-102

K. 2010/142

T. 10.3.2010

KAVRAMLAR

Kadastro Tespitine İtiraz Davası

Tapu İptali

Tapu İptali ve Tescil Davası

Orman Bilirkişi Raporu

İmar Planı Kapsamında Kalmayan Arazi

Bilirkişi Raporunun Denetlenir Olması Zorunluğu

DAVA: Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Keban Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 16.9.2008 gün ve 2007/11 E. 2008/96 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 20.Hukuk...

Devamını Oku