Yargıtay Kararı – Kadastro Tespitine İtiraz Davası

               

T.C

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/5359

K. 2011/8997

T. 7.7.2011

KAVRAMLAR

Orman Kadastrosu

Kadastro Tespiti

Kadastro Tespitine İtiraz

Orman Yönetimi

Hazine Adına Tescil

DAVA: Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı Orman Yönetimi, 15.01.2007 tarihli dilekçe ile açtığı davada; 5304 sayılı Yasa ile değişik 3402 sayılı Yasa hükümlerine göre yapılan çalışmalarda, Yeşilköy köyünde...

Devamını Oku