Yargıtay Kararı – El Atmanın Önlenmesi Davası

               

T.C       

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/10400

K. 2010/12309

T. 13.10.2010

DAVA: Taraflar arasındaki orman sınırının tespiti, 2. kadastronun iptali, El Atmanın Önlenmesi, beyanlar hanesindeki orman şerhinin silinmesi davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı ORMAN YÖNETİMİ, Kurtdoğmuş Köyü 929 sayılı parselden ifrazen oluşturulan 1024 sayılı parselin Pendik Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 29.06.1995 gün ve 1995/180 – 337 sayılı kararı ile orman sınırı içinde kaldığına dair şerhin iptaline karar verilmişse de kadastroca oluşturulan tapu (çap) sınırının güney yönde...

Devamını Oku