Tag Archive

KAMULAŞTIRMA HUKUKU ve KAMULAŞTIRMA DAVALARI Kamulaştırmanın anlamı; Devlet tarafından gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların devlet mülkiyetine geçirilmesi yani devletleştirilmesi demektir. Devletler sosyal devletin gereksinimlerini karşılayabilmek adına hizmet yapmak zorundadır. İşte devletin hizmet yapabilmesi için gayrimenkule ihtiyacı olduğu takdirde yapacağı kamulaştırmaya dair işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu...