6552 Sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Primleri Affı

6552 sayı ile birlikte birçok alacak hükümet tarafından tahsil edilmesi amacıyla yeniden yapılandırılma yoluna gitmiştir. Bu kanun maddesinde ise Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşlara ait borçların yapılandırılması sağlanmıştır.

MADDE 81 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 60 – (1) 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Bu maddeye göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve...

Devamını Oku