Sebepsiz Zenginleşme İle İlgili Yeni Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/22835

K. 2013/223

T. 15.1.2013

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI ( Davacı ve Davalı Tarafın Ortak Olduğu Kapıcı Konutundan Elde Edilen Kira Gelirinden Davacının Yararlandırılmadığı İddiası – Davanın Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanmadığı/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olacağı )

GÖREVSİZLİK KARARI ( Sebepsiz Zenginleşme Davası/Davacı ve Davalı Tarafın Ortak Olduğu Kapıcı Konutundan Elde Edilen Kira Gelirinden Davacının Yararlandırılmadığı İddiası – Sulh Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verileceği )

KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA OLMAYAN UYUŞMAZLIK ( Sebepsiz Zenginleşme Davası/Davacı ve Davalı Tarafın Ortak Olduğu Kapıcı Konutundan Elde Edilen Kira Gelirinden Davacının Yararlandırılmadığı İddiası – Sulh Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verileceği )

KAPICI KONUTUNDAN ELDE EDİLEN KİRA GELİRİ...

Devamını Oku