İSTANBUL …..ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:2013/……… E.

BEYANDA BULUNAN

DAVALI : .

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Dava konusu yapılan senetlerle ilgili olarak tarafımızca davacı aleyhine yapılan icra takibine davacı tarafından yapılan itiraz sonucu İstanbul …. İcra Hukuk Mahkemesinin ……………. tarih ve 2013/…….. E., 2013/…………… K. Sayılı kararı ile konusuz kalan davanın reddine dair hükmün sayın Mahkemenize sunulmasından ibarettir.

BEYANLARIMIZ 

Dava konusu yapılan senetler davacı taraf aleyhine tarafımızca İstanbul … İcra müdürlüğünün 2013/……………… E. sayılı dosyası ile takibe konulmuştur. Davacı taraf borç itirazında bulunarak dosya İstanbul …..İcra Hukuk Mahkemesinde hüküm kurulmuştur. İstanbul ………. İcra Hukuk Mahkemesinin 2013/………… E., 2013/……….. K. Sayılı ve ……………… tarihli kararı gereği; konusuz dava hakkında hüküm kurulmasına...

Devamını Oku