Yargıtay Kararı – HAGB Kararına Karşı İtiraz

T.C      

Yargıtay

Ceza Genel Kurulu

Dosya No: 2009/4-13 Esas

Karar No: 2009/12 Karar

Tarih : 03.02.2009 

“Görevi savsama suçundan sanık N.. T..’nun 5237 sayılı TCY’nın 257/2, 62. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın geçmiş sabıkasız hali, şahsi ve sosyal durumu, duruşmadaki davranışı, olayda somut bir zararın bulunmaması nedeni ile 5728 sayılı Yasa ile değişik CYY 231/6. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına ilişkin Edirne 1. Sulh Ceza Mahkemesince 13.05.2008 gün ve 118-432 sayı ile verilen karara karşı sanık tarafından, beraatına karar verilmesi gerektiğinden bahisle itiraz edilmesi üzerine;

Dosya üzerinde inceleme yapan Edirne 2. Asliye Ceza...

Devamını Oku