Hukuk Genel Kurulu Kararı – Yoksulluk Nafakası

T.C               

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2009/2-73

K. 2009/118

T. 11.03.2009

KAVRAMLAR

KARŞILIKLI BOŞANMA

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

YOKSULLUK NAFAKASI

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 4, 174, 175

818 S. BORÇLAR KANUNU Madde 44, 49

ÖZET: Taraflar arasındaki “Karşılıklı boşanma, maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 1.Aile Mahkemesince davacı-kaşı davalının açmış olduğu boşanma davasının kabulüne, maddi-manevi tazminat ve nafaka davasının kısmen kabulüne, davalı-karşı davacının açmış olduğu davanın reddine dair verilen 13.07.2006 gün ve 2005/672 E., 2006/768 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri...

Devamını Oku