Telefon, Su, Elektrik Gibi Abonelikler İle İlgili Yargıtay Kararları

 

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2150

K. 2012/5894

T. 8.3.2012

 

MENFİ TESPİT DAVASI ( Elektrik Aboneliğinin Davacı Üstünde Olduğu/Kural Olarak Aboneliğini İptal Ettirmeyen Kişinin Ücretten Sorumlu Olacağı – Ancak Davacının Yasaklamasına Rağmen Davalının Yeri Alt Kiracıya Kiraladığı/Haksız Fiilinden Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )

KİRACININ DAVACININ YASAKLAMASINA RAĞMEN KİRALANANI ALT KİRACIYA KİRALAMASI ( Alt Kiracının Kaçak Elektrik Kullandığı/Menfi Tespit Davası – Elektrik Borcundan Abone Davacının Sorumlu Olmayacağı )

ABONELİĞİNİ İPTAL ETTİRMEYEN KİŞİNİN ÜCRETTEN SORUMLULUĞU ( Kural Olarak Aboneliğini İptal Ettirmeyen Kişinin Ücretten Sorumlu Olacağı – Ancak Davalının Yeri Davacının Yasaklamasına Rağmen Alt Kiracıya Kiraladığı/Haksız Fiilinden Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )

HAKSIZ FİİLİN İLLİYET BAĞINI KESMESİ ( Elektrik Aboneliğinin Davacı...

Devamını Oku