Hukuk Genel Kurulu Kararı – Katkı Alacağı Davası

T.C             

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/2-96

K. 2010/106

T. 24.02.2010

KAVRAMLAR

ANLAŞMALI BOŞANMA

MAHKEME İÇİ İKRAR

MAL REJİMİ

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 2, 7, 166, 184

ÖZET: Taraflar arasındaki “katkı alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Hatay Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.02.2007 gün ve 2006/410 E., 2007/157 K. sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 09.02.2009 gün ve 2007/16052 E., 2009/1885 K. sayılı ilamıyla; (…Taraflar boşanma davasının 20.04.2006 tarihli oturumunda boşanma ve fer’ileri konusunda anlaşmışlardır. Dava, evlilik birliği içinde...

Devamını Oku