Yargıtay Kararı – Katılma Alacağı Davası

             

T.C    

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/9324

K. 2013/12400

T. 17.9.2013

KAVRAMLAR

Katılma Alacağı

Katkı Payı Davası

Edinilmiş Mallar

Birleşen Dava

Evlilik Öncesi Malvarlığı Paylaşımı

Şahsi Mallar

Boşanma Mal Rejimleri

DAVA: Taraflar arasındaki davanın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı-birleşen dosyada davalı S. vekili, tarafların 1.1.2002 tarihinden sonra edindikleri ve davalı A. adına kaydedilen Karşıyaka Şemikler mah. 26030 ada 1 parselde 5 numaralı daire. İzmir Menderes Özdere Kesre köyü 395...

Devamını Oku