4736 Sayılı Kamu Kurumlarının Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu

Kanun Numarası                             : 4736

Kabul Tarihi                                      : 8/1/2002

Yayımlandığı R.Gazete                  : Tarih: 19/1/2002    Sayı: 24645

Yayımlandığı Düstur                      : Tertip:5       Cilt: 42      

 

Madde  1 – Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı...

Devamını Oku