İSTANBUL .ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/…….Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVALI : 

VEKİLİ : Avukat Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Ara karar uyarınca müvekkile ait ticari defter olup olmadığı konusu ile dava durumuna ilişkin beyanlarımızı içerir dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR 

…………………….. tarihli celsede verilen ……………. nolu ara karar uyarınca müvekkile ait ticari defter bulunup bulunmadığı hususunda beyanda bulunmamız için tarafımıza süre verilmiştir.

Taraflar arasında herhangi bir ticari ilişki söz konusu olmadığı gibi bu durum davacı tarafından da ispat edilmiş değildir.

Davalar devam ederken mahkemeye sunduğumuz dilekçelerimizde de belirttiğimiz üzere, davacının tüm iddialarının aksine müvekkil ile davacı arasında bırakın konsinye satışını bugüne kadar herhangi bir ticari ilişki dahi söz konusu olmamıştır. Nitekim davacı, taraflar...

Devamını Oku