KAYITLI ELEKTRONİK POSTA REHBERİ VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI ADRESLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

KEP Kayıtlı Elektronik Posta demektir. Kayıtlı Elektronik posta sistemi özellikle Yeni Ticaret Kanununda geçen ve şirketler için büyük kolaylık sağlayacak bir sistemdir.

Son zamanlarda teknolojinin ilerlemesine paralel olarak internet ortamında bilgi ve belge paylaşımı şirketler arasında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. E-posta şirketlerin işlerinde ve iletişiminde ciddi kolaylıklar sağlamaktadır. Özellikle doküman ve belge gönderimleri artık neredeyse tamamen e-posta üzerinden yapılmaktadır. E-posta ile yapılan bilgi ve belge alışverişlerinin güvenli olması şirketler için vazgeçilmez bir unsurdur. Ama artık sadece güvenli olması yetmemekte hukuken de şirketler için yaptırımlar taşıması gerekmektedir. Bu sebeplerle Yeni Ticaret Kanununda belirtilen maddeye dayanarak “Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ” çıkarılmıştır. Bu tebliğ ile postaların güvenliğinin daha da artırılarak hukuken de geçerli olması hedeflenmiştir. Kayıtlı Elektronik Posta sistemi...

Devamını Oku