Hukuk Genel Kurulu Kararı – Müteselsil Borç Kefil

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/19-300

K. 2010/311

T. 09.06.2010

KAVRAMLAR

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

MÜTESELSİL BORÇ

ALACAK DAVASI

BAKİYE BORÇ

SÖZLEŞME

KEFİL SORUMLULUĞU

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 429 ]

ÖZET: Taraflar arasındaki “Alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 1.Asliye Ticaret Mahkemesince davanın reddine dair verilen 25.4.2008 Tarih ve 451-226 sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 26.5.2009 Tarih,9132-4920 sayılı ilamı ile hüküm “……Davacı vekili, müvekkili şirketin satıcı, davalı şirketin ise tüketici olarak...

Devamını Oku