Tapu İptali ve Tescil Davası Yeni Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7404

K. 2013/165

T. 15.1.2013

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Sahte Vekâletname İle İşlem Yapıldığı İddiası/Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği İle Kararın Bozulduğu-Bozma Kararına Uyulmasına Karar Verildiği/Bozmanın Gereklerinin Yerine Getirileceği)

SAHTE VEKÂLETNAME İLE İŞLEM YAPILDIĞI İDDASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Kapsamlı Araştırma ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği İle Kararın Bozulduğu – Bozmaya Uyulmasına Karar Verildiği/Bozmanın Gereklerinin Yerine Getirileceği )

BOZMA KARARINA UYULMASI (Tapu İptali ve Tescil Davası/Kapsamlı Araştırma ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği İle Kararın Bozulduğu – Bozmaya Uyulmasına Karar Verildiği/Bozmanın Gereklerinin Yerine Getirilmesi Zorunluluğu)

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Tapu İptali ve Tescil Davası/Kapsamlı Araştırma ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği İle...

Devamını Oku