El Atmanın Önlenmesi Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12201

K. 2013/216

T. 16.1.2013

FUZULİ İŞGALE DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Birbiriyle Çelişen Tanık Beyanlarıyla Yetinildiği – Yemin Delili Hatırlatılmak Suretiyle Davacının Yemin Deliline Başvurmamasına Hukuki Bir Sonuç Bağlanarak Sonuca Gidilmemesi Gereği )

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Fuzuli İşgale Dayalı/Birbiriyle Çelişen Tanık Beyanlarıyla Yetinildiği – Davalıların Yerleşim Yerlerinin Saptanması Gereği/Gerektiğinde Mahalli Bilirkişiler Temin Edilip Keşif Yapılacağı )

YEMİN DELİLİ ( Fuzuli İşgale Dayalı El Atmanın Önlenmesi Davası – Birbiriyle Çelişen Tanık Beyanlarıyla Yetinildiği/Yemin Delili Hatırlatılmak Suretiyle Davacının Yemin Deliline Başvurmamasına Hukuki Bir Sonuç Bağlanarak Sonuca Gidilmemesi Gereği )

KEŞİF ( Fuzuli İşgale Dayalı El Atmanın Önlenmesi Davası – Gerektiğinde...

Devamını Oku