İSTANBUL … İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……..Esas

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalının …………………. tarihli cevap dilekçesine karşı beyanlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-) Davalı taraf ile müvekkillerim arasında İstanbul …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/………. E sayılı dosyası ile alacak davası ikame edilmiş ve mahkeme kararına binaen İstanbul …. İcra Müdürlüğü 2013/…… E dosya numarası ile ………………. tarihinde asıl alacak ödenmeden önce icra takibi açılmış ve davalı tarafa İcra Emri tebliğ edilmiştir.

2-)Davalının İcra mahkemesine itirazı üzerine ödeme emri iptal edilmiş FAKAT İCRA TAKİBİ İPTAL EDİLMEMİŞTİR. İcra Mahkemesi kararında açıkça belirttiği üzere “21 maddeye göre yapılan tebligatın usülsüzlüğü” sebebiyle sadece icra emrinin iptaline takibin devamına karar verilmiştir.

3-) İcra mahkemesinin kararı sonrasında yeniden...

Devamını Oku