İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…………Esas

( Beyanda Bulunan)

DAVALI : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi raporuna itirazlarımız ve dosya kapsamına ilişkin beyanlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Davacı, iş akdinin davalı işveren tarafından haksız feshedildiği iddiası ile, kıdem, ihbar tazminatı ve fazla mesai , yıllık izin, hafta tatili ücretleri ve 23 günlük ücret alacağı talep etmiştir. Cevap dilekçemizde de izah olunduğu üzere davacının iddiaları ve talepleri haksız ve dayanaksız olup, tümden reddi gerekmektedir.

2- Davacı, gece vardiyasına alkollü olarak gelmiştir. Davacının içinde bulunduğu durum, iş yeri disiplin kurallarına ve İş Yasası’na uygun olmadığından, davacı alkollü vaziyette iş başı yapamayacağından kendisine evine gitmesi söylenmiştir. Davacı ise, aldığı fazla alkolün etkisi...

Devamını Oku