İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO: 2013/………. Esas

CEVABA CEVAP VEREN

DAVACI: 

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI: 

VEKİLİ: 

KONU: Cevaba cevaplarımız ile karşı delillerimizin sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davamızın dayanağı, …………………………. tarihli fatura ile protokol olup, …………………… tarihli faturanın bu dava ile herhangi bir ilgisi yoktur. Dilekçeye sehven eklenmiş olup, zaten bununla ilgili herhangi bir talep yoktur, taraflar arasında alınıp verilen böyle bir fatura da yoktur.

1) Davalı cevabında protokolün ilk sayfasını imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olması gerektiğini iddia etmektedir.Ancak protokol, kendi antetli kağıtlarında kendileri tarafından hazırlanmış ve birlikte imza altına alınmıştır. Bu iddia kötüniyetten başka bir anlam ifade etmemektedir.

2) Proforma fatura, bu protokole ek olarak hazırlanmış olup, yine davalıların imzasını içermektedir....

Devamını Oku