Yargıtay Kararı – Kira Artış Oranı

                     

T.C

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/12100

K. 2013/13139

T. 26.9.2013

KAVRAMLAR

Kira Artış Oranı

İtirazın İptali

Kira Artış Farkları

Bilirkişi Raporu

Toptan Eşya Fiyat Endeksi

DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

KARAR: Dava, sözleşmeyle kararlaştırılan kira artış farklarının tahsili amacıyla yapılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Devamını Oku