Yargıtay Kararı – Kira Uyarlanması Davası

                  T.C         

          YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/17858

K. 2011/7265

T. 5.5.2011

DAVA: Taraflar arasındaki kira uyarlaması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Davacı, kendilerine ait taşınmazı ilk defasında 23.9.1990 başlangıç tarihli ve 20 yıllık sözleşme ile PTT statüsünde iken davalıya hizmet binası olarak kiraladığını, sonradan, 1.5.2003 başlangıç tarihli 49 yıllık kira sözleşmesi ile aynı taşınmazı yıllık 12 YTL bedelle davalıya kiralandığını, ancak taşınmazın bulunduğu yerin sonradan turizm bölgesi olarak geliştiğini ve...

Devamını Oku