Ahde Vefa Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/5675

K. 2003/10165

T. 16.9.2003

UYARLAMA DAVASI (Beklenmedik Şekilde Değişen Şartların Tarafların Yüklendikleri Edimler Arasındaki Dengeyi Aşırı Ölçüde Bozmuş Olması Ve İşlem Temelinin Çökmüş Olması Gereği)

İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMÜŞ OLMASI (Devalüasyon Sonucu Artan Kiranın Düşürülmesinin İstenmesi – Ekonomik Süreçten Davacı Tacirin Devalüasyon Olabileceğini Tahmin Etmiş Olması Gereği/Uyarlama Davasının Reddi Gereği)

TACİR (Ticarethaneye Ait Faaliyetlerinden Dolayı Basiretli İşadamı Gibi Hareket Etmesi Gereği)

TİCARETHANEYE İLİŞKİN FAALİYETLER (Tacirin Basiretli İşadamı Gibi Hareket Etmesi Gereği)

DEVALÜASYON (Kira Kontratında Döviz Olarak Belirlenen Kira Bedelinin Edimler Arasında Aşırı Dengesizlik Sonucunu Doğuracak Şekilde Arttığı İddiası – Devam Eden Ekonomik Süreç Sonucu Devalüasyonun Oluşması Nedeniyle Davacı Tacirin Tahmin...

Devamını Oku