Kira Sözleşmesi Yenilenirken Yaşanabilecek Sorunlar

Kira sözleşmesinin bitiminde yaşanabilecek en ciddi sorun ev yada işyeri sahibinin yüksek kira bedeli talep etmesidir. Öncelikle imzalanan kira sözleşmesi bitiminden 30 gün önce taraflar sözleşmeyi sona erdireceğine dair bildirimde bulunmamışsa kira sözleşmesi aynı şartlarda yenilenmiş olur. 

Türk Hukukunda kira kontratı gayrimenkulde ilk oturulmaya başlandığında yazılı veya sözlü olarak yapılır. Uygulamada kira kontratının her sene yenilenme zorunluluğu bulunmamaktadır. Kira kontratındaki artış oranı sadece yenilenen ilk yıl için bağlayıcıdır. Eski Kanunda olmayan fakat yeni Borçlar Kanununda ayrıntılı düzenlenen hükümlere göre kira artış oranı TÜFE-ÜFE ortalamasının üzerinde olamaz. Bu şekilde sözleşmeye bir madde konulsa bile geçersizdir. Sözleşmeye bu yönde bir madde konulduğu takdirde TÜFE-ÜFE ortalamasının üzerinde kalan oran geçersiz sayılacak ve artış TÜFE-ÜFE ortalamasına göre hesaplanacaktır. Ticaret Odaları tarafından her ay bu ortalamalar açıklanmaktadır. 

Sözleşme Yabancı Para üzerinden yapılmış ise sözleşmede artış oranı belirlense...

Devamını Oku