Yargıtay Kararı – Kira Parasının Tespiti

               

T.C

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/11849

K. 2012/17002

T. 5.7.2012

KAVRAMLAR

Kira Artışı

Kira Parasının Tespiti

Kira Tespit Davası

Sözleşmede Artış Şartı

Emsal ve Rayiç Bedel

DAVA: Dava dilekçesinde kira parasının 01.01.2011 gününden başlayarak aylık 3.250,00 TL olarak tesbiti istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi 01.01.2012 tarihinden itibaren aylık 1.300,00 TL olarak tesbiti cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

KARAR: Davada, kira parasının hak ve nesafet uyarınca 1.1.2011 gününden...

Devamını Oku