Yargıtay Kararı – Kira Sebebiyle Alacak Davası 

                 

T.C        

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/3293

K. 2014/5252

T. 17.4.2014

KAVRAMLAR

Kira Sözleşmesi

Alacak Davası

Yargıtay Onama Kararı

Yerel Mahkeme İlamı

Hasılat Kirası

Nispi Kira Bedeli

Zamanaşımı

DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş...

Devamını Oku