D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE’DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN

 

 

Kanun Numarası                     : 4528

Kabul Tarihi                            : 1/2/2000

Yayımlandığı R.Gazete            : Tarih : 6/2/2000   Sayı : 23956

Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5   Cilt : 39

 

 

Tüzelkişilik

Madde 1 – 15.6.1997 tarihinde imzalanan “D-8 Zirve (İstanbul) Deklarasyonu” ile ihdas edilmiş bulunan D-8’e katılan Devletlerin sekreterya hizmetlerini sunmak üzere İstanbul’da kurulmasını kararlaştırdıkları D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğü, Türkiye Cumhuriyetinde tüzelkişiliğe sahiptir.

İcra Direktörlüğü ile çalışanlarının yararlanacağı ayrıcalıklar, bağışıklıklar ve kolaylıklar

Madde 2 – İcra Direktörlüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler’in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin 1 inci maddesinin hükümlerine, II nci...

Devamını Oku