Yargıtay Kararı – Cezai Şart

               

T.C

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13636

K. 2012/16281

T. 21.6.2012

KOMİSYON SÖZLEŞMESİNE DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ (Eldeki Davada Tellalın Üzerine Düşen Görevi İfa Etmiş Olduğu – Sözleşme Maddelerindeki Şartların Ceza-i Şart Olup Olmadığının Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği/Tellallık Sözleşmesi)

CEZA-İ ŞART (Davalının Davacı İle Yapmış Olduğu Sözleşmede Gösterilen Taşınmazı Satın Aldığı – Tellalın Sözleşme Gereği Üzerine Düşen Görevi İfa Etmiş Olduğu/Ücret İsteyebileceği/Mahkemece Ceza-i Şart Koşullarının Değerlendirilmesi Gereği)

KOMİSYON SÖZLEŞMESİ (Davacının Sözleşmenin Gereğini İfa Ettiği – Ücret Almaya Hak Kazanacağı/Eldeki Davada Mahkemece Ceza-i Şart Koşullarının Oluşup Olupmadığının Mahkemece Araştırılması Gerektiği/İtirazın İptali Davası/İcra İnkar Tazminatı)

2004/m....

Devamını Oku