İSTANBUL ….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……….Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Davacı vekilinin ………………………… tarihli dilekçesine ilişkin beyanlarımızı havi dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davacı tarafından Sayın Mahkeme’ye sunulan ve tarafımızca ………………… tarihinde tebellüğ edilen ……………. havale tarihli dilekçenin kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

1- Davacı taraf dilekçesinde, müvekkilin kötü niyetli olarak vergi ödememe adına satış amacıyla ürünlerine kendisine konsinye olarak verildiğini iddia etmektedir. Davacının, müvekkile yönelik olarak yapmış olduğu vergi kaçırmak yönündeki iddialarını kabul etmemekteyiz. Daha önceki beyanlarımızda ayrıntılı açıkladığımız üzere taraflar arasında ticari deftere işlenmesi gereken her hangi bir ticari ilişki asla olmamıştır. Bu durum ise davacının taraflar arasında ticari ilişki olduğunu ispatlayıcı herhangi bir belge gösterememesinden de anlaşılmaktadır. Davacı şirket ticari bir...

Devamını Oku