İSTANBUL ..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……..Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVALI : 

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Davacı tarafından dosyaya sunulan sevk irsaliyelerine ilişkin beyanlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

Sayın Mahkemede görülmekte olan davada, davacı vekili tarafından dosyaya sunulmuş olan ………………. tarihli sevk irsaliyelerinin tarafımızca kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

 

1- Dosyadaki bilirkişi raporunda davacı tarafından düzenlenmiş olan, konsiye satış ile ilgili yukarıda tarih ve numarası belirtilmiş sevk irsaliyelerine rastlandığına ilişkin mevcut tespitle ilgili olarak, daha önce de beyanda bulunduğumuz üzere, bu sevk irsaliyeleri davacı tarafından tek taraflı olarak, sırf haksız iddialarını desteklemek amacı ile belirtilen tarihten sonra düzenlenmiş ve bu irsaliyeler davalı müvekkile teslim de edilmemiştir.

Ayrıca Sayın Mahkeme tarafından da...

Devamını Oku