Yargıtay Kararı – Kredi Sebebiyle Alacak Davası

             

T.C       

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4

K. 2012/2689

T. 6.4.2012

KAVRAMLAR

Alacak Davası

Kredi Alacağı

Kooperatif

Kredi Kesintisi

Sebepsiz Zenginleşme

DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Davacılar vekili, müvekkili Ö. K.’ın H. B. A.Ş’den kullandığı 25.000,00 TL’lik krediden, bu krediye müteselsil kefil olan davalı kooperatif hesabına, diğer müvekkili babası B. K.’ın borcuna...

Devamını Oku