Yargıtay Kararı – Kredinin Yapılandırılması

               

T.C

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/15220

K. 2012/17662

T. 9.7.2012

KAVRAMLAR

Kredinin Yapılandırılması

Alacak Davası

Kredi Borçları

Konut Kredisi

Dosya Masrafı

Haksız Kesinti

DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Davacı, 20.08.2008 tarihinde davalı bankadan çekmiş olduğu konut kredisi sırasında ve 12.07.2011 tarihinde kredinin yapılandırılması sırasında toplam dosya masrafı adı altında haksız olarak kesilen...

Devamını Oku