Yargıtay Kararı – Tüketici Kanunu Sebebiyle Alacak Davası

                 

T.C         

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/15179

K. 2012/23632

T. 17.10.2012

DAVA: Taraflar arasındaki tüketiciyi koruma kanunundan kaynaklanan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Davacı, davalı bankadan 55.000,00.-TL konut kredisi çektiğini, ilk krediyi aldığında 1.100,00.-TL, 1. yapılandırmada 1.666,00.-TL, 2. yapılandırmada 1.573,00.-TL olmak üzere dosya masrafı ve kullandırma komisyonu adı altında kendisinden haksız para aldıklarını, hiçbir hizmet verilmeden tahsil edilen bu miktarların 4077 SY’nın 6. maddesine aykırı olduğunu ileri sürerek, kesilen miktarlar toplamı 4.339,00.-TL’nin kesinti tarihinden...

Devamını Oku