Ağır ve Tehlikeli İşler Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/822

K. 2002/1428

T. 19.2.2002

RÜCUAN TAZMİNAT (Hastalanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı)

İŞVERENİN SORUMLULUĞU (Sigortalının Ağır ve Tehlikeli İş Kolunda Çalışmasına Rağmen Temizlik İşi Gibi Hafif İşlerde Çalıştırılması Nedeniyle İşverenin Sorumlu Tutulamaması)

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ KOLUNDA ÇALIŞMA (Sigortalının Temizlik İşi Gibi Hafif İşlerde Çalıştırılması Nedeniyle Oluşan Zarardan İşverenin Sorumlu Tutulamaması)

506/m.26

ÖZET: Sigortalı kimse ağır ve tehlikeli iş kolunda çalışmış olsa bile şayet temizlik işi gibi hafif işlerde çalıştırılmış ise işveren sorumlu tutulamaz. Bu konuda taraflardan delileri sorulup irdelenmeli, keza tutanağı düzenleyen müfettiş dinlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.

Devamını Oku