Hukuk Genel Kurulu Kararı – Evlilik Birliğinin Sarsılması

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/2-259

K. 2010/329

T. 16.06.2010

KAVRAMLAR

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

KUSUR İNCELEMESİ

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 166, 174

ÖZET: Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sincan 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 25.10.2007 gün ve 2007/399 E.-2007/689 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 15.04.2009 gün ve 2008/4618 E.-2009/7279 K. sayılı ilamı ile; (…1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Evlilik birliğinin temelden...

Devamını Oku