Yargıtay Kararı – Tanıma ve Tenfiz Kararları Tenfiz Davası

           

T.C

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/11657

K. 2013/11873

T. 6.6.2013

KAVRAMLAR

Tanıma Davası

Tenfiz Davası

Tenfiz Kararı

Yabancı Mahkeme Kararları

Alacak Davası

M.Ö.H.U.K 38

Tenfiz Şartları

Kamu Düzeni

Kesin Yetki Kuralı

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24.5.2012 tarih ve 2011/972-2012/479 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi tarafların vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. Demir Saldırım tarafından düzenlenen rapor...

Devamını Oku