Tag Archive

İSTANBUL (….) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2013/…………. Esas 3. ŞAHIS: ……………………………………… A.Ş VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI ALACAKLI: ………………………………… VEKİLİ:Avukat   BORÇLU: KONU:Şirketimize gönderilen maaş haczine ilişkin beyanlarımızın sunumudur. AÇIKLAMALAR                   Müdürlüğünüzün 2013/………… Esas sayılı dosyasından gönderilen maaş haczi yazısını …………………. tarihinde tebliğ...