İSTANBUL …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…….Esas

DAVACI: 

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalı tarafça sunulan maaş bordrolarına karşı beyanları içerir dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Davalı vekili tarafça dosya ibraz edilen müvekkil davacının ücret durumunu gösterir maaş bordroları gerçekleri yansıtmamaktadır. Bu sebeple gerçekleri yansıtmayan ve müvekkilimizin imzaları da bulunmayan maaş bordrolarına  itiraz ediyoruz.

2-Davalı vekilince sunulan maaş bordrolarını incelendiğinde açıkça görüleceği üzere maaşa ilişkin yapılan ücretlendirmenin asgari ücret üzerinden yapıldığı açıkça görülmektedir. Oysa ki Genel Müdür Yardımcısı sıfatı ile davalı …………. A.Ş’de çalışan müvekkilin asgari ücret alması hayatın doğal akışına aykırıdır.  Aynı iş kolunda ki benzer firmalarda Genel Müdür yardımcıları en az ………………. TL almaktadır. Bu bedel A.Ş’ler için ……………. TL ile ………….. TL arasında değişiklik göstermektedir. Bu...

Devamını Oku