Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – İşe İade Yetki İtirazı

 

       

T.C    

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/9-271

K. 2010/275

T. 02.06.2010

FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

YETKİ İTİRAZI

4857 S. İŞ KANUNU Madde 17, 18

ÖZET: Taraflar arasındaki İşe İade davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 13.İş Mahkemesince görevsizliğe dair verilen 26.11.2008 gün ve 2008/551-655 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 28.12.2009 gün ve 2009/43714-37772 sayılı ilamı ile ; “…Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret...

Devamını Oku