İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……Esas

[Beyanda Bulunan]

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalının …………………………………. tarihli dilekçesine karşı beyanlarımızın sunumudur.

 

AÇIKLAMALAR 

 

Davalı şirketin ………………. tarihli dilekçesindeki iddia ve beyanlarının tarafımızca kabulü mümkün değildir.

1- Öncelikle Davalı şirketin, diğer davalının kazada kusuru bulunmadığına ve davacı müvekkillerin hasarın oluşumunda tam kusurlu olduğuna ilişkin beyanları kabul edilemez, gerçek dışı beyan ve iddialardır. Zira diğer davalının hasar anında aracı aşırı alkollü olarak sürdüğü ve alkol oranının yasal sınırların çok üstünde olduğu Bilirkişi Raporu ile de sabittir. Alkollü şekilde araç kullanan ve hasarın oluşmasına sebebiyet veren diğer davalı araç şoförünün, kazanın oluşmasında hiçbir kusuru bulunmadığının iddia edilmesi hiçbir şekilde hukuken kabul görmeyecek bir beyan...

Devamını Oku