T.C.

            İSTANBUL 

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2013/……. Esas

MAHCUZ MALIN BORÇLUYA  TESLİM  TUTANAĞI

Karar dairesinde alacaklı vekilinin talebi üzerine mahcuz malların borçluya teslimine karar verilmiş olmakla,  teslim için malların bulunduğu adrese gelindi. Mahcuz mallar bulundu kontrol edildi. Noksansız oldukları görüldü. Teslim işine başlandı.

ADEDİ                             CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün 

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün

Devamını Oku