Alacaklıdan Mal Kaçırma İle İlgili Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/3001

K. 2010/8218

T. 14.10.2010

 

• TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Alacaklıdan Mal Kaçırma Amacıyla Borçlu Davalının Taşınmazı Sattığı/İvazlar Arasında Fark Bulunduğu – Tasarrufun İptal Edileceği )

• İVAZLAR ARASI FAHİŞ FARK ( Davalının Alacaklıdan Mal Kaçırma Amacıyla Hareket Ettiği – Fahiş Fark Bulunduğundan Tasarrufun İptaline Karar Verileceği )

• ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA KASTI ( Davalı Borçlunun Bu Amaçla Taşınmazı Sattığı/İvazlar Arasında Fark Bulunduğu – Tasarruf İptal Davasının Kabul Edileceği )

 

2004/m.277, 280

 

ÖZET : Davacı, davalılardan Ö.’nün borcu sebebiyle...

Devamını Oku