İSTANBUL …İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……….. Esas

(Beyanda Bulunan)

DAVALI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVACI: 

VEKİLİ:

KONU: Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davacının dava dilekçesi ile ileri sürdüğü iddialar ve talepleri haksız, dayanaksız ve hukuka aykırıdır. Bu sebeple huzurdaki davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

1- Davacı, dava dilekçesinde, iş kazası nedeni ile ………………….. TL tedavi gideri, ……………..TL Manevi Tazminat ………………. TL Manevi tazminat ……………….TL gider kaybı sebebiyle tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

2- Davacı müvekkil şirket nezdinde vale hizmeti veren bir çalışandır.  Davacı, olay tarihinde müvekkil şirketin görevlendirdiği şekilde otopark bölümünde olması gerekirken mesai saati içerisinde otopark bölümünde bulunmaması yasak iken kazanın meydana geldiği trafo bölümünde olması zaten ciddi bir çelişkidir....

Devamını Oku