Yargıtay Kararı – Malullük Maaşı

                 

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/293

K. 2010/8166

T. 8.7.2010

DAVA: Davacı, 2/3 oranında iş gücü kaybının olduğuna, malullük maaşın kesildiği tarihten itibaren tekrar malullük maaşının bağlanmasına, malullük maaşın kendisine bağlandığı tarihten kendisine ödeme yapıldığı tarihe kadar ödenmeyen malullük maaşlarına en yüksek faiz uygulanmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Havva Aydınlı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR: Davacı, çalışma gücünün kaybı dolayısıyla Kurum tarafından kesilen maluliyet...

Devamını Oku